باید توجه داشت که گاهی بهترین مرکب ها بلای جان آدمی می شوند؛ اسب که جزء بهترین مرکب هاست، اگر رَم کند، چنان آدم را زمین می زند که ممکن است هرگز نتواند روی پای خود بایستد و حتی ممکن است جان خود را از دست بدهد.


نفس مرکب خوبی است که آدمی را به بهترین مقاما برساند ولی وای به حالمان اگر رَم کند که آدمی را به بدترین جاها خواهد برد.


إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّی (1): نفس، بسیار به بدی دستور می دهد مگر آن که خدا رحمی کند.


پی نوشت:

1) سوره یوسف، آیه 53‏