غدیر کلمه اى است عربی و به معناى رود کوچکى است که مقدارى آب، در آن باشد. 

در مکانى که نبى خاتم صلى‌الله علیه و‌ آله و سلم، حضرت علی علیه‌السلام و فرزندان ایشان را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفی کردند را غدیر خم می‌نامند؛ چون در صحرای نزدیک «جحفه» رود کوچکی وجود داشت، آن را به صحرای غدیر خم نام نهادند.(۱)


پی‌نوشت:

۱)غدیر شناسی، محمد دشتی، پیرامون غدیر، غدیر چه معنایی دارد.