سلسله بحث های عقیدتی در مورد صحابه 2

به نام خدای پیشوایان معصوم 


اهل سنت کما اینکه قبلا به طور اجمال اشاره شد اعتقاد به عدالت عموم صحابه دارند و آنها این ضابطه را پایه ی اصلی مذهب خود در همه ی ابعاد دین خود قرار داده اند.

دو مساله ی شرعی در مورد سلام نماز

به نام خدای حکیم 


امروز هم با یک مساله ی شرعی در خدمت دوستان محترم هستیم:    

اگر کسی سلام نمار را فراموش کند که بگوید اگر قبل از انجام منافیات نماز باید سلام را بگوید

دو مساله ی شرعی مهم در مورد غسل جنابت

به نام خدای حکیم باز هم امروز در خدمت دوستان هستیم با یک مساله ی شرعی مهم.      


گاهی وقتها آدم می رود حمام که غسل بکند لکن بعد از خروج شک میکند که آیا غسل کرده یا نه؟       

ارزش عقل و عقل محوری در قرآن کریم(2)

                                                       

                                                                     به نام خدای بخشنده ی عقل 


با سلام خدمت دوستان محترم 


آیه ی دومی که قرآن کریم در آن از فضیلت سخن به میان  سخن به میان آوده آیه ی زیر است:


فَقُلْنٰا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهٰا کَذٰلِکَ یُحْیِ اَللّٰهُ اَلْمَوْتىٰ وَ یُرِیکُمْ آیٰاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ