قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

عالَم و امام

یکى از فلسفه‌های وجود حجت خدا، ارتباط تنگاتنگ زندگی بشریت با وجود آن حجت خدایی است؛ باید بدانیم که وجود عالم به برکت حجت خداست که پابرجاست و تمام عالم به برکت او در حال حیات است و این جزء مهم‌ترین فلسفه‌های وجود حجت خداست که گاهی ممکن است دور از نظرها و غایب باشد.

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

زمین و امام

خداى سبحان براى هدایت بشرى هیچ گاه عالم را از حجت خود خالى نمى‌گذارد؛ چرا که بشر به ایشان نیازمند است؛ هم برای بقا و هم برای هدایت.(۱)
۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

آشنایى، تعلق خاطر و مهدویت

انسان زمانى که منتظر کسى است انتظار وقوع امرى را از او دارد؛ این طبیعت انتظار است؛ پس بنابراین اگر انسان نسبت به آن چیزى که انتظارش را دارد، آشنایى کافى را نداشته باشد،  در این صورت قلبش به سختى به آن تعلق خواهد گرفت؛ چرا که آن امر در نظرش عجیب و غریب جلوه مى‌دهد.
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

انتظار راستین


انتظار از عبادت‌هایی است که در ردیف برترین‌ عبادت‌ها قرار دارد ولی باید دانست که انتظار نوعی عبادت است که در خود همه‌ی عبادت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ چرا که اگر کسی فعلی از واجب‌های اسلامی را ترک و یا حرامی از حرام‌های اسلامی را انجام دهد چنین شخصی منتظر نخواهد بود؛ لطفا به حدیث زیر توجه نمایید:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰