قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

امام و انتخاب

در مرو پاره‌ای معتقد بودند که امام باید توسط خدای سبحان معین شود و البته عده‌ای هم بودند که معتقد بودند امام باید توسط مردم انتخاب شود؛ چرا که قرار است نائب آنان در اداره کشور و مدیریت آن باشد.(١)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

ژرف در یک واژه

در پاره‌ای از زمان‌ها واژه‌هایی در دین اسلام یافت و بین مسلمانان گسترش می‌یابد که معنایی ژرف و گسترده‌ای دارند ولی آن واژه، با معنای ژرف خود گسترس نیافته بلکه معنای نادرست و یا غیر ژرف آن بین مردم گسترش میابد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

پیام دلسوزان

در گذر تاریخ انسان‌های وارسته‌ای پدید آمدند و در راستای بیان هدف‌های درست و هم‌آهنگ با واقع، مردم را نصیحت و از آنان درخواست شنیدن و البته اندیشیدن در آنچه بیان می‌دارند را داشتند؛ این وارستگان در نصیحت‌ها یا پیام‌های دلسوزانه‌ی خود، پیام‌های یکسان داشتتد و البته گاهی مختلف که نسبت به شرایط، مردم و سطح فکری آنان فرق می‌کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

ترک ناآگاهانه( مرگ جهالت گونه)

هنگامى که وارد گزاره‌های دین اسلام می‌شویم یعنی اگر گفتگویی درون گزارهای دینی اسلام داشته باشیم، می‌یابید که یکی از گزاره‌ها بر بسیاری از گزاره‌های دینی، برتری ویژه‌ای دارد؛ لطفا به اثر اسلامی زیر توجه نمائید این معنا را خواهید یافت: 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰